http://www.rv.gov.ua

http://www.rv.gov.ua

http://teplo.gov.ua/

http://www.rv.gov.ua/

http://www.rv.gov.ua/

http://saee.gov.ua/uk/programs/map

http://egov.inf.ua/

http://www.irp.rv.ua/

http://zarrda.gov.ua

http://www.spfu.gov.ua/ua/rent-obj/spf-rent-facilities.html

http://www.uamap.org.ua

https://changeonelife.ua/videopassport

http://www.msp.gov.ua/

http://rivne.travel/

https://www.legalaid.gov.ua/

http://rivne.travel/

http://zarrda.gov.ua/?page_id=7468

http://zarrda.gov.ua/?page_id=7468

http://zarrda.gov.ua/?page_id=14374

http://zarrda.gov.ua/?page_id=14374

Оголошення

Конкурсна рада з проведення щорічного обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад Рівненської області оголошує конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2021 рік

Форма заявки з проведення щорічного обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад 09/10/2020

Оголошення

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства ,,Зарічненська центральна районна лікарня” Зарічненської районної ради Рівненської області

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства ,,Зарічненська центральна районна лікарня” Зарічненської районної ради Рівненської області.

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України ,,Основи законодавства України про охорону здоров’я”від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 ,,Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я”, розпоряджень голови Зарічненської районної державної адміністрації від 18.09.2020 № 59-к,,Про оголошення конкурсу та початок формування конкурсної комісії на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства ,,Зарічненська центральна районна лікарня” Зарічненської районної ради Рівненської області”, від 07.10.2020 № 64-к,,Простворення конкурсної комісії на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства ,,Зарічненська центральна районна лікарня” Зарічненської районної ради Рівненської області”.

Найменування закладу: Комунальне некомерційнепідприємство ,,Зарічненська центральна районна лікарня” Зарічненської районної ради Рівненської області.

Скорочене найменування українською мовою: КНП ,,Зарічненська ЦРЛ”.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 34000,Україна, Рівненська область, Зарічненський район, смт Зарічне, вул. Аерофлотська, 15.

Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів (основний).

Комунальне некомерційне підприємство ,,Зарічненська центральна районна лікарня”Зарічненської районної ради Рівненської області (надалі – Підприємство) є лікарняним багатопрофільним закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, в тому числі паліативної допомоги, медичної реабілітації та первинної медико-санітарної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

Основною метою діяльності Підприємства є:

– забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг та забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря в порядку та обсязі, встановлених чинним законодавством України;

– здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я та медичного контролю за перебігом вагітності;

– організація взаємодії з іншими закладами, підприємствами, організаціями охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

Статут комунального некомерційного підприємствазатверджено рішеннямЗарічненської районної ради Рівненської області від 16.09.2020 № 575(ознайомитися із Статутом, в т. ч. структурою даного закладу можна за посиланням): статут, структура

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційногопідприємства,,Зарічненська центральна районна лікарня” Зарічненської районної ради Рівненської областіна 2020 рік складають:

1. Укладені договори з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій:

            Договір №0734-Е420-Р000 на суму – 20581265,25 грн.

            Договір №0000-6925-М000 на суму – 2048182,00 грн.

            Договір №3257-Е520-Р000 на суму – 305652,30 грн.

            Договір №4407-Е920-Р000 на суму – 2585343,48 грн.

2. Рішенням сесії Зарічненської районної ради від 18.03.2020 №528 затверджена Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства ,,Зарічненська центральна районна лікарня”Зарічненської районної ради Рівненської області на 2020рік. За даною Програмою виділено коштів з місцевого бюджету 5031464,21 грн.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 09.10.2020 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 23.10.2020року, 16.00 год. включно.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 34000,вул. Центральна, 11,
смт Зарічне,Зарічненський район, Рівненська область (кабінет №25).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:тел. (03632)3-05-94,
е-mаіl:zrchadmin@icc.rv.ua, zrchadmin@ukr.net, kadry.zarrda@ukr.net (тема: Конкурс на зайняття посади директора КНП).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості(чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України ,,Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України ,,Про запобігання корупції”).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді!

Кваліфікаційні вимоги до претендента:

Вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань ,,Управління та адміністрування” або ,,Публічне управління та адміністрування”, або ,,Право”, або ,,Соціальні та поведінкові науки”, або ,,Гуманітарні науки”, або ,,Охорона здоров’я” та спеціалізацією ,,Організація і управління охороною здоров’я”.

Стаж роботи на керівних посадах – 5 років.

Повинен знати:Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2020 № 792 (зі змінами).

За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Дата проведення конкурсу:

27.10.2020 року о 10.00 год.– засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

30.10.2020року о 10.00 год.– засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса: Зарічненська районна державна адміністрація, Рівненська область, Зарічненський район, смт Зарічне, вул. Центральна, 11, зал засідань Зарічненськоїрайонної ради, 3-й поверх.

ОГОЛОШЕННЯ

про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства „Зарічненська центральна районна лікарня” Зарічненської районної ради Рівненської області, заснованого на спільній власності територіальних громад сіл, селища Зарічненського району Рівненської області

Зарічненська районна державна адміністрація Рівненської області відповідно до розпорядження голови Зарічненської районної державної адміністрації Рівненської області від 18 вересня 2020 року № 59-к оголошує про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства „Зарічненська центральна районна лікарня” Зарічненської районної ради Рівненської області.

До складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства „Зарічненська центральна районна лікарня” Зарічненської районної ради Рівненської області необхідно:

 • дві кандидатури – представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;
 • дві кандидатури – представники галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я.

Для участі у складі конкурсної комісії необхідно надати до Зарічненської районної державної адміністрації Рівненської області такі документи:

 • письмову згоду щодо участі у конкурсній комісії;
 • копію паспорта громадянина України;
 • згоду на обробку персональних даних;
 • попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;
 • засвідчені належним чином копії затвердженого в установленому порядку статуту громадської організації та документа про державну реєстрацію;
 • довідку МВС про відсутність судимості.

Членом комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

 • ·           наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 • ·           накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 • ·           наявність конфлікту інтересів.

Документи приймаються Зарічненською районною державною адміністрацією Рівненської області протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення за адресою: 34000, Рівненська область, Зарічненський район, смт Зарічне, вул. Центральна, 11.

З механізмом проведення конкурсу на зайняття означеної вакантної посади можна ознайомитися у Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094.

 

ОГОЛОШЕННЯ

В Рівненській області розпочато прийом інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть бути реалізовані за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2021 року, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики.
Термін подання – до 31 березня поточного року. Проєкти, що подають на конкурс, повинні відповідати критеріям, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2027 року та Стратегією розвитку Рівненської області на період до 2027 року.
Заявником проєкту може бути: центральний або місцевий орган виконавчої влади; органи місцевого самоврядування.
Запрошуємо до участі усіх бажаючих.


ОГОЛОШЕННЯ

Конкурсна рада обласного щорічного конкурсу проектів розвитку територіальних громад Рівненської області оголошує обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2020 рік
Згідно з рішенням Рівненської обласної ради від 11 березня 2016 року №121 «Про щорічний обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад» (з внесеними змінами) оголошено обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад (далі – Конкурс).

Учасниками Конкурсу можуть бути проекти, розроблені об’єднаними територіальними громадами, сільськими, селищними, міськими та районними радами, а також проекти, розроблені та подані спільно кількома територіальними громадами.
Проекти-учасники Конкурсу повинні відповідати одному (або кільком) з нижче наведених пріоритетних напрямів:
 Максимальний розмір гранту з фонду КонкурсуМінімальний  власний внесокОрганізація ефективної системи надання соціальних послуг населенню100 000 грн.60% від загальної вартості проекту.Розвиток туристичної діяльності.150 000 грн.30% від загальної вартості проекту.Розвиток підприємництва.150 000 грн.10% від загальної вартості проекту.Проекти співробітництва громад. (При наявності договору співробітництва).200 000 грн.30% від загальної вартості проекту.

Перевага буде надаватися проектам, які сприятимуть досягненню завдань Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року та Плану заходів з реалізації Стратегії на 2019-2020 рр.

УВАГА! Власний внесок у фінансовій, матеріальній або іншій нематеріальній формі  у реалізацію проекту повинен бути забезпечений не раніше дати визначення переможців Конкурсу 2020 року (окрім випадків коли за власний внесок подається проектно- кошторисна документація виготовлена не раніше 2019 року).

Остаточне рішення щодо визначення проектів-переможців приймає Конкурсна рада.

Кінцевий термін подання проектів —30 січня 2020 року.

Проекти надсилати: поштою на адресу 33028, м. Рівне, а/с № 201, а також на електронну пошту vrcrivne@gmail.com  з поміткою “На Конкурс”.

З офіційною інформацією щодо оголошеного Конкурсу можна ознайомитись на веб-сайтах Рівненської обласної державної адміністрації www.rv.gov.ua  та Рівненської обласної ради: www.oblrada.rv.ua.

Консультації щодо підготовки проектів для участі у Конкурсі можна отримати у Волинському ресурсному центрі.

Контактна особа: Руслана Стасюк. тел. моб. (050)140-53-16, (067)502-29-14.
Е-mail: vrcrivne@gmail.com.

ФОРМА ЗАЯВКИ

Консультації надаються до 20 січня 2020 року.


ОГОЛОШЕННЯ
Про проведення процедури визначення аптечних та лікувально – профілактичних закладів (або фізичних осіб підприємців з наявною ліцензією на даний вид медичної практики), які будуть забезпечувати жителів Зарічненського району, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи пільговим медичним обслуговуванням у 2020 році.

1. Процедура визначення аптечних та лікувально – профілактичних закладів (або ФОП з наявною ліцензією на даний вид медичної практики) проводиться управлінням соціального захисту Зарічненськї районної державної адміністрації.
2. Метою проведення процедури є визначення аптечних та лікувально – профілактичних закладів (або ФОП з наявною ліцензією на даний вид медичної практики) з якими будуть укладені договори на здійснення відшкодування витрат на безоплатне забезпечення ліками для амбулаторного лікування та безоплатне і пільгове зубопротезування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи жителів Зарічненського району
3. До участі у процедурі визначення аптечних та лікувально – профілактичних закладів не допускаються юридичні та фізичні особи, які визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб’єкта підприємницької діяльності.
4. Учасник повинен надати документи:
– заяву на участь у процедурі визначення аптечних та лікувально – профілактичних закладів за зразком, згідно форми.
– копія Статуту або іншого установчого документу;
– завірені у встановленому законодавством порядку копії дозволів та ліцензій на території району;
– довідка, завірена печаткою учасника, про те, що він має працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а також наявність мережі аптек по району;
– довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство – реквізити (юридична та фактична адреса, телефон, факс), керівництво (прізвище, ім’я, по батькові, телефон), форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма;
– копія свідоцтва про державну реєстрацію;
– копія довідки про включення до ЄДРПОУ (про присвоєння ідентифікаційного коду);
– копія паспорту (для фізичних осіб);
– пропозиції, які складаються з комерційної та технічної частини.
Комерційна частина повинна містити цінову інформацію (торгівельна націнка до оптової ціни виробника медикаментів з урахуванням усіх витрат, податків і зборів, послуг, що надаватимуться Учасником), підтвердження відповідності учасника вимогам, а також решту матеріалів, які повинні бути подані Учасниками згідно з рекомендаціями. Технічна частина повинна містити повну інформацію, щодо відповідності пропозиції Учасника технічним вимогам.
5. Пропозиції приймаються по 10.01.2020 року управлінням соціального захисту населення Зарічненської райдержадміністрації за адресою: смт.Зарічне, вул.Грушевського, 1, тел. 3-00-65 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 17.00).
6. Дата проведення процедури визначення аптечних та лікувально – профілактичних закладів 13.01.2020 року о 11.00, місце проведення – приміщення райдержадміністрації.
7. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації звертатись до управління соціального захисту населення Зарічненської райдержадміністрації за адресою: смт.Зарічне, вул.Грушевського, 1, тел. 3-00-65 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 17.00).

ЛІКИ Критерії оцінки 2020.

Начальник управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації Ліна ШЕЛЕГІНА


КНП “Зарічненська центральна районна лікарня” запрошує на роботу:

 • лікаря-анестезіолога
 • лікаря-невролога
 • лікаря-хірурга
 • лікаря-травматолога
 • лікаря-кардіолога
 • лікаря-фізіотерапевта

Додаткова інформація надається відділом кадрів КНП “Зарічненська ЦРЛ” за адресою:

смт. Зарічне, вул.. Аерофлотська,15
контактні телефони: роб. (03632) 3-06-66, 3-02-66

 


Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства ,,Зарічненський центр первинної медико-санітарної допомоги” Зарічненської районної ради Рівненської області

Оголошується конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства ,,Зарічненський центр первинної медико-санітарної допомоги” Зарічненської районної ради Рівненської області.
Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», розпорядження голови Зарічненської районної державної адміністрації від 02.05.2019 № 100 «Про створення конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства ,,Зарічненський центр первинної медико-санітарної допомоги” Зарічненської районної ради Рівненської області», розпорядження голови Зарічненської районної державної адміністрації від 10.04.2019 № 86 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства ,,Зарічненський центр первинної медико-санітарної допомоги” Зарічненської районної ради Рівненської області».
Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство ,,Зарічненський центр первинної медико-санітарної допомоги” Зарічненської районної ради Рівненської області».
Скорочене найменування українською мовою: КНП «Зарічненський центр ПМСД».
Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 34000, Україна, Рівненська область, Зарічненського району, смт Зарічне, вулиця Аерофлотська, 15.
Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.21 Загальна медична практика.
Комунальне некомерційне підприємство ,,Зарічненський центр первинної медико-санітарної допомоги” Зарічненської районної ради Рівненської області (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу.
Основною метою Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Зарічненського району, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.
Статут комунального некомерційного підприємства затверджено рішенням Зарічненської районної ради Рівненської області від 21 березня 2018 року № 302 (ознайомитися із Статутом, в т. ч. структурою даного закладу можна за посиланням):
http://zarcpmsd.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства ,,Зарічненський центр первинної медико-санітарної допомоги” Зарічненської районної ради Рівненської області на 2019 рік складають:
1. Кошти згідно укладеного договору між НСЗУ та КНП «Зарічненський центр ПМСД» «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (орієнтовний обсяг фінансування) – 11113,4 тис.грн.;
2. Кошти місцевого бюджету- 2330,3 тис.грн.:
-програма «Діти Рівненщини»- 705,1 тис.грн.;
-програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2018-2020 роки» (орієнтовний обсяг фінансування) – 1625,2 тис.грн.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 06.05.2019 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 20.05.2019 року, 16.00 год. включно.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 34000, вул. Центральна, 11, смт.Зарічне, Рівненська область (кабінет №25)
Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. (03632)3-05-94, е-mаіl: zrchadmin@icc.rv.ua, zrchadmin@ukr.net (тема: Конкурс на зайняття посади директора КНП).
Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографія;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді!

Вимоги до претендента:
Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».
Не менше 3-х років стажу за основою спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок 3 укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції:
• конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:
• план реформування закладу протягом одного року;
• заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
• пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
• пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:
Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством. Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року № 642 (зі змінами) http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/642-2014-%D0%BF.
За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Дата проведення конкурсу:
21.05.2019 року о 10.00 год. – засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

23.05.2019 року о 10.00 год. – засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса: Зарічненська районна державна адміністрація, смт Зарічне, вул. Центральна, 11, зал засідань Зарічненської районної ради, 3-й поверх.

Додаток 1 Заява на зайняття посади

Додаток 2 Згода на обробку персональних даних

Додаток 3 до Порядку

Додаток 4 Заява про відсутність конфлікту інтересів

Протокол №1 засідання конкурсної комісії

Інформація про проведення засідання конкурсної комісії

Протокол №3 Засідання конкурсної комісії


06 березня 2019 року о 12.00 годині відбудеться публічний звіт голови Зарічненської районної державної адміністрації Анатолія Смаглюка за підсумками роботи у 2018 році.
Голова райдержадміністрації звітуватиме перед громадськістю в сесійній залі Зарічненської районної ради.

Регламент заходу:
12:00 – 12:30 – презентація публічного звіту головою райдержадміністрації Анатолієм Смаглюком.
12:30 – 13:00 – запитання та відповіді.
Запрошуються представники громадськості, громадських об’єднань,  професійних спілок, засобів масової інформації, приватні підприємці.

Місце проведення: зал засідань Зарічненської районної ради  (смт Зарічне, вул. Центральна, 11).

Відповідальний структурний підрозділ: відділ з питань організаційного забезпечення та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації.

Контактна особа: начальник відділу – Григорій Пархомчук, тел.: (03632) 3-04-75;
e-mail: orgvid_zar@ukr.net .

Публічний звіт голови Зарічненської районної державної адміністрації про роботу Зарічненської районної державної адміністрації в 2018 році.


Борівська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади Головного бухгалтера виконавчого апарату Борівської сільської ради.
Професійні та кваліфікаційні вимоги до конкурсантів:
– Громадянин України, який має повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.;
– вільне володіння державною мовою.
Необхідні документи для участі у конкурсі:
– заява про участь у конкурсі;
– особова картка (форма П-2 ДС);
– автобіографія;
– дві фотокартки розміром 4×6;
– військовий квиток (для військовозобов’язаних);
– копія документа про освіту;
– копія паспорта, ідентифікаційного кода;
– електронна декларація про доходи за 2017 рік;
– письмову згоду на обробку персональних даних.

Заяви на участь приймаються протягом тридцяти календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Зарічненської районної державної адміністрації за адресою:
с. Борове, вул. Мостова, буд. 1.
довідки за тел. 0972827655


ОГОЛОШЕННЯ
Про проведення процедури визначення аптечних та лікувально – профілактичних закладів (або фізичних осіб підприємців з наявною ліцензією на даний вид медичної практики), які будуть забезпечувати жителів Зарічненського району, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи пільговим медичним обслуговуванням у 2019 році.

1. Процедура визначення аптечних та лікувально – профілактичних закладів (або ФОП з наявною ліцензією на даний вид медичної практики) проводиться управлінням соціального захисту Зарічненськї районної державної адміністрації.
2. Метою проведення процедури є визначення аптечних та лікувально – профілактичних закладів (або ФОП з наявною ліцензією на даний вид медичної практики) з якими будуть укладені договори на здійснення відшкодування витрат на безоплатне забезпечення ліками для амбулаторного лікування та безоплатне і пільгове зубопротезування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи жителів Зарічненського району
3. До участі у процедурі визначення аптечних та лікувально – профілактичних закладів не допускаються юридичні та фізичні особи, які визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб’єкта підприємницької діяльності.
4. Учасник повинен надати документи:
– заяву на участь у процедурі визначення аптечних та лікувально – профілактичних закладів за зразком, згідно форми.
– копія Статуту або іншого установчого документу;
– завірені у встановленому законодавством порядку копії дозволів та ліцензій на території району;
– довідка, завірена печаткою учасника, про те, що він має працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а також наявність мережі аптек по району;
– довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство – реквізити (юридична та фактична адреса, телефон, факс), керівництво (прізвище, ім’я, по батькові, телефон), форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма;
– копія свідоцтва про державну реєстрацію;
– копія довідки про включення до ЄДРПОУ (про присвоєння ідентифікаційного коду);
– копія паспорту (для фізичних осіб);
– пропозиції, які складаються з комерційної та технічної частини.
Комерційна частина повинна містити цінову інформацію (торгівельна націнка до оптової ціни виробника медикаментів з урахуванням усіх витрат, податків і зборів, послуг, що надаватимуться Учасником), підтвердження відповідності учасника вимогам, а також решту матеріалів, які повинні бути подані Учасниками згідно з рекомендаціями. Технічна частина повинна містити повну інформацію, щодо відповідності пропозиції Учасника технічним вимогам.
5. Пропозиції приймаються по 31.12.2018 року управлінням соціального захисту населення Зарічненської райдержадміністрації за адресою: смт.Зарічне, вул.Грушевського, 1, тел. 3-00-65 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 17.00).
6. Дата проведення процедури визначення аптечних та лікувально – профілактичних закладів 03.01.2019 року о 11.00, місце проведення – приміщення райдержадміністрації.
7. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації звертатись до управління соціального захисту населення Зарічненської райдержадміністрації за адресою: смт.Зарічне, вул.Грушевського, 1, тел. 3-00-65 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 17.00).

ЛІКИ Критерії оцінки 2019

Начальник управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації Л.Шелегіна


Головним управлінням Національної поліції в Рівненській області з 23 листопада по 09 грудня 2018 року проводиться конкурс на службу в поліцію на вакантні посади поліцейських в секторах реагування патрульної поліції відділів та відділень ГУНП в Рівненській області, зокрема у Вараському відділі поліції, Володимирецькому відділенні поліції, Зарічненському відділенні поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області.
За додатковою інформацією щодо даного конкурсу слід звертатись до працівників сектору організації управління кадрового забезпечення ГУНП в Рівненській області (Філінюк Руслан Ігорович, тел.: (036)267-97-89, ел.пошта.: rivne_vidbir@ukr.net) та працівників кадрового забезпечення територіальних відділів та відділень поліції.

Вимоги до кандидатів.

Порядок проведення конкурсу.


До уваги суб’єктів підприємницької діяльності

Інформуємо, що з 25 вересня по 17 жовтня 2018 року проходить конкурс «Битва міст» на визначення двох українських міст щодо реалізації національних безкоштовних освітніх програм для підприємців та експортерів «Export Revolution Ukraine» та «Creative Export Ukraine». Метою зазначених освітніх програм є підвищення конкурентоздатності українського бізнесу на міжнародній арені, підтримка українських виробників у виході на нові ринки. У рамках цих програм учасники спільно з провідними європейськими тренерами та експертами безкоштовно вивчатимуть теми щодо експортної діяльності та створення бізнес-моделі підприємства.
Відбір до участі в програмах здійснюють представники Офісу з просування експорту при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, використовуючи «Умови участі в програмі», що доступні онлайн за посиланнями https://epo.org.ua/revolution-pro-terms/ (Export Revolution Ukraine PRO) та https://epo.org.ua/creative-pro-terms/ (Creative Export Ukraine PRO).
Терміни реєстрації на програми буде пролонговано, зокрема: Export Revolution Ukraine PRO та Creative Export Ukraine PRO – реєстрація триватиме до 17 жовтня 2018 року, Export Revolution Ukraine START та Creative Export Ukraine START реєстрація буде відкрита до 30 квітня 2019 року.
За детальною інформацією щодо участі у вищезазначених програмах звертатися до регіонального координатора на період проведення конкурсу «Битва міст» головного спеціаліста відділу з питань підприємництва та регуляторної політики департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Перепелиці Ігоря Анатолійовича, тел. (0362) 695-215.


Пільгове медичне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 вересня 2009 року № 351 “Про організацію забезпечення ліками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” прийнято розпорядження голови Зарічненської районної державної адміністрації від 01.02.2018 № 39 “Про організацію відшкодування витрат на пільгове медичне обслуговування громадян Зарічненського району, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”. Даним розпорядженням затверджено склад робочої групи з питань організації координації та контролю медичного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі – робоча група). До складу робочої групи залучено фахівців та членів громадських організацій відповідного спрямування.
У своїй роботі робоча група керується нормативно-правовими документами, що регулюють сферу медичного забезпечення, та враховує Рекомендації щодо безоплатного забезпечення ліками для амбулаторного лікування та безоплатного зубопротезування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян Рівненської області, затвердженими розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 18.09.2009 №351.
На пільгове медичне обслуговування громадян Зарічненського району, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” на 2018 рік з обласного бюджету районному бюджету передбачено 853200,00 грн. (згідно з тристоронньою Угодою від 22 грудня 2017 року). З них: 784980,00 грн. – на безоплатне забезпечення ліками за рецептами лікарів для амбулаторного лікування та 68220,00 грн. – на надання послуг з безоплатного зубопротезування.
На підставі проведення процедури визначення аптечних та лікувально – профілактичних закладів, що забезпечуватимуть громадян Зарічненського району, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільговим медичним обслуговуванням та відповідно до укладеного у 2018 році договору на здійснення відшкодування витрат на безоплатне забезпечення ліками для амбулаторного лікування, жителів Зарічненського району, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільгове медичне забезпечення здійснюється аптечним закладом КП ,,Аптека №1” на загальну суму 784300,00 гривень.
Відпуск лікарських засобів проводиться за місцем реєстрації постраждалих громадян за безоплатними рецептами лікарів лікувально-профілактичних закладів, де постраждалий перебуває на обліку на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.98р. №1303 “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань”.
У аптечних закладах ведеться комп’ютерний облік лікарських засобів, безоплатно виданих постраждалим громадянам, у формі реєстру, де зазначається прізвище постраждалого громадянина, номер і категорія посвідчення, прізвище лікаря, який виписав рецепт, дата реалізації ліків, найменування ліків, кількість та вартість реалізованих ліків.
Реєстри та відповідні їм безоплатні рецепти лікарів для амбулаторного лікування постраждалих громадян зберігаються в аптечних закладах відповідно до періоду, за який формується реєстр і реалізуються ліки постраждалим громадянам на підставі безоплатних рецептів лікарів.
З метою посилення контролю за цільовим використанням коштів, що виділяються на забезпечення постраждалих громадян ліками за безоплатними рецептами лікарів, перевіряються та погоджуються всі подані аптечним закладом реєстри відпущених ліків.
Протягом січня-серпня 2018 року аптечним закладом КП ,,Аптека №1” відпущено ліків за 2215 безоплатними рецептами лікарів для 891 громадянина, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на загальну суму 523320 гривень, яка відшкодована в повному обсязі.
Послуги з безоплатного зубопротезування громадянам Зарічненського району, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надаються відповідно до укладеного договору з ФОП Перуніним М.В. на суму 68220,00 гривень.
Реєстри реалізованих безоплатно ліків та наданих послуг з безоплатного зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зберігаються в управлінні соціального захисту населення Зарічненської райдержадміністрації. На підставі цих реєстрів здійснюється відшкодування в межах щомісячних асигнувань, передбачених на забезпечення ліками постраждалих громадян та надання послуг з безоплатного зубопротезування, а також щомісячно подаються звіти про витрати коштів на зазначені цілі до департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.
У січні-серпні 2018 року послуги з безоплатного зубопротезування було надано для 13 постраждалих громадян на загальну суму 44912,00 гривень.
Упродовж 2018 року було проведено вісім засідань робочої групи з питань організації координації та контролю медичного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. На засіданнях робочої групи розглядались питання:
про порядок проведення процедури визначення аптечних та лікувально – профілактичних закладів (або ФОП з наявною ліцензією на даний вид медичної практики), що будуть забезпечувати громадян Зарічненського району, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи пільговим медичним обслуговуванням;
про розгляд заяв жителів Зарічненського району, щодо відпуску лікарських засобів;
про стан забезпечення постраждалих громадян медикаментами за безоплатними рецептами лікарів КП ,,Аптека №1” та пропозиції щодо його покращення.

В.о. начальника управління
соціального захисту населення О.ГнедкоУправління соціального захисту населення Зарічненської райдержадміністрації повідомляє, що Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1057 „Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності”, Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності, прийнято розпорядження голови Зарічненської райдержадміністрації від 18.07.2018р. № 165 «Про визначення закладів для проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції».
Даним розпорядженням визнано такими, що проводитимуть психологічну реабілітацію учасників антитерористичної операції Зарічненського району у 2018 році наступні заклади:
Товариство з обмеженою відповідальністю „Санаторій „Токарі” (Сумська обл., м. Лебедин, с. Токарі, вул. Санаторна, 96);
Державна реабілітаційна установа „Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю” (Київська обл., Вишгородський р-н, с. Лютіж, урочище „Туровча лісова”);
Товариство з обмеженою відповідальністю „Пансіонат „Ірбіс” (Херсонська обл., Скадовський р-н, м. Скадовськ, вул. Поповича, 1).
Просимо учасників АТО, які мають бажання отримати у 2018 році послуги з психологічної реабілітації в одному з даних закладів звертатись в управління соціального захисту населення (каб. 10)


До уваги підприємств, організацій!
Зарічненська районна державна адміністрація оголошує конкурс по визначенню на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Зарічненського району.
Конкурс з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу проводиться відповідно до Закону України ,,Про автомобільний транспорт” із внесеними змінами та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 із внесеними змінами.
При визначенні переможця конкурсу, конкурсним комітетом враховуються такі умови:
1. Підприємство (організація) відповідає вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України ,,Про автомобільний транспорт”.
2. Претенденти подають для участі у конкурсі такі документи:
– заяву на участь у конкурсі за формою, що додається;
– документи, що підтверджують досвід роботи підприємства та фахівців у сфері організації пасажирських автоперевезень не менше трьох років;
– довідка про матеріально-технічне забезпечення.
3. Документи, подані не в повному обсязі не реєструються і повертаються претенденту з відповідним обґрунтуванням. Всі зауваження та недоліки при подачі документів на участь в конкурсі підприємства (організації ) мають можливість виправити на протязі двох днів та подати документи повторно.
4. Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.
5. Переможцем конкурсу визнається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.
6. З переможцем конкурсу укладається договір про виконання функцій робочого органу. Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим органом, але не більш ніж на 3 роки.
Довідки та роз’яснення надаються відділом економічного, агропромислового розвитку і торгівлі райдержадміністрації, тел. (03632)-3-09-06.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 17.00 години 30 серпня 2018 року за адресою: 34000 смт Зарічне, Рівненська область, вулиця Центральна, 11 Відділ економічного, агропромислового розвитку і торгівлі райдержадміністрації.
Конкурс відбудеться о 11.00 годині 06 вересня 2018 року за адресою: 34000 смт Зарічне, Рівненська область, вулиця Центральна, 11 (зал засідань).
Реєстрація учасників з 10.00 години.
Матеріали підготовлені відділом економічного, агропромислового розвитку і торгівлі райдержадміністрації.Управління соціального захисту населення Зарічненської райдержадміністрації інформує, що з 01.05.2018 року діє оновлена програма житлових субсидій

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 № 329 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1022» (набрання чинності 01.05.2018) внесено наступні зміни:
– стосовно подання нових заяв та декларацій на призначення субсидії з 01 травня 2018 року
За наявності простроченої понад два місяці заборгованості з оплати послуг субсидія на наступний строк призначається при умові документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію.
– щодо повернення залишків невикористаних сум субсидії
Постановою передбачено повернення до державного бюджету виробниками/виконавцями послуг сум невикористаних субсидій двічі на рік: після закінчення опалювального сезону та після закінчення неопалювального сезону.
закінчення опалювального сезону невикористані суми субсидії на оплату послуг з централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної та гарячої води і водовідведення, послуг з газо- та електропостачання для індивідуального опалення (в разі використання природного газу/електричної енергії для індивідуального опалення) повертаються підприємством-виробником/виконавцем такої послуги до бюджету в повному обсязі.
За результатами опалювального сезону (2016/2017р.) буде проведено монетизацію залишків невикористаних субсидій на оплату опалення (в обсягах до 100 куб. м природного газу або 150кВт•г електроенергії), що виникли у зв’язку з економним споживанням природного газу та електроенергії. Кошти перераховуватимуться на особовий рахунок одержувача в банківській установі або будуть виплачуватися через відділення поштового зв’язку ПАТ “Укрпошта”. Підприємства- виробники/виконавці послуг з газо-, електропостачання до 1 червня подають списки таких осіб, в яких зазначають суму невикористаної субсидії. Для отримання частини невикористаної субсидії одержувач субсидії особисто до 1 вересня поточного року подає відповідну заяву до органів соціального захисту населення.
– щодо періоду врахування доходу для призначення субсидії
До 01.05.2017 року субсидія призначалася на підставі доходу осіб за попередній календарний рік, а субсидія для відшкодування витрат на оплату ЖКП, яка призначалася у І кварталі, – на підставі доходу за перші три квартали попереднього календарного року.
З 01.05.2017 року субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається виходячи із середньомісячного сукупного доходу, за чотири квартали, що передують місяцю, що передує місяцю, з якого призначається субсидія, а субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива — виходячи з розміру доходу за попередній календарний рік.
Під час здійснення розрахунку субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на наступний період у травні для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді, враховуються доходи за період з квітня попереднього року по березень поточного року включно.
– стосовно терміну опалювального періоду
Якщо раніше субсидія на опалювальний сезон призначалася з 1 жовтня до 30 квітня і перераховувалася відповідно до рішення органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади про дату початку та закінчення опалювального сезону, то у 2017-2018рр. для користувачів централізованого опалення й надалі перераховуватиметься відповідно до рішень органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади, а для тих, хто користується індивідуальним опаленням, субсидія нараховуватиметься з 16 жовтня по 15 квітня (включно).
– стосовно повідомлення про призначення субсидії
Повідомлення про призначення може надсилатися електронною поштою (за навності відповідного реквізиту) та за допомогою засобів мобільного зв’язку (смс – повідомлення).
– стосовно повідомлення про зміни
Громадяни, яким призначено субсидію зобов’язані протягом місяця поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення:
– про зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (орендар — про осіб, які фактично проживають);
– їх соціального статусу (оформлення пенсії, перебування на обліку в центрі зайнятості як безробітні, поступлення у навчальний заклад тощо);
– переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, підприємств – виробників/виконавців житлово-комунальних послуг;
– купівлю товарів або оплату послуг, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень.
– стосовно повторного подання документів на оформлення субсидії
Заяву і Декларацію про доходи заново треба подавати сім’ям, які:
– орендують помешкання;
– мають зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні;
– хочуть отримати субсидію на тверде паливо.
– стосовно збільшення соціальної норми для непрацездатних
Якщо домогосподарство складається з однієї або двох непрацездатних осіб соціальна норма, за якою їм рахуватиметься розмір допомоги, збільшується з 48,87 кв. м. до 75 кв. м.

Заява на оформлення субсидії

Декларація для оформлення субсидії


Всеукраїнський конкурс “Кращий державний службовець”

З метою зростання інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету, вивчення досвіду роботи кращих державних службовців та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 Зарічненська районна державна адміністрація оголошує проведення у 2018 році першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” (далі – Конкурс).
У Конкурсі можуть брати участь державні службовці апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, що займають посади категорій “Б” і “В” і мають стаж державної служби:
– у номінації “Кращий керівник” – загальний стаж державної служби не менше як три роки, з них на керівних посадах не менш як один рік;
– у номінації “Кращий спеціаліст” – загальний стаж державної служби не менш як два роки.
У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, які не мають дисциплінарних стягнень.
Державним службовцям, які бажають взяти участь у Конкурсі необхідно подати заяву та відповідні документи організаційному комітету Конкурсу до 23 березня 2018 року.

Детальну інформацію можна отримати в організаційному комітеті Конкурсу (відділ юридичного забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації, телефон 3-09-03).

Запрошуємо усіх державних службовців до участі у Конкурсі та щиро бажаємо успіху! 


14 березня 2018 року о 12.00 годині відбудеться публічний звіт голови Зарічненської районної державної адміністрації Анатолія Смаглюка за підсумками роботи у 2017 році.
Голова райдержадміністрації звітуватиме перед громадськістю в сесійній залі Зарічненської районної ради.

Регламент заходу:
12:00 – 12:30 – презентація публічного звіту головою райдержадміністрації Анатолієм Смаглюком.
12:30 – 13:00 – запитання та відповіді.
Запрошуються представники громадськості, громадських об’єднань,  професійних спілок, засобів масової інформації, приватні підприємці.

Місце проведення: зал засідань Зарічненської районної ради  (смт Зарічне, вул. Центральна, 11).

Відповідальний структурний підрозділ: відділ з питань організаційного забезпечення та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації.

Контактна особа: в.о. начальника відділу – Григорій Пархомчук, тел.: (03632) 3-04-75;
e-mail: orgvid_zar@ukr.net .

Публічний звіт голови Зарічненської районної державної адміністрації про роботу Зарічненської районної державної адміністрації в 2017 році.


Про проведення процедури визначення аптечних та лікувально – профілактичних закладів (або ФОП з наявною ліцензією на даний вид медичної практики), які будуть забезпечувати жителів Зарічненського району, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи пільговим медичним обслуговуванням у 2018 році.
1. Процедура визначення аптечних та лікувально – профілактичних закладів (або ФОП з наявною ліцензією на даний вид медичної практики) проводиться управлінням соціального захисту Зарічненськї районної державної адміністрації.
2. Метою проведення процедури є визначення аптечних та лікувально – профілактичних закладів (або ФОП з наявною ліцензією на даний вид медичної практики) з якими будуть укладені договори на здійснення відшкодування витрат на безоплатне забезпечення ліками для амбулаторного лікування та безоплатне і пільгове зубопротезування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи жителів Зарічненського району
3. До участі у процедурі визначення аптечних та лікувально – профілактичних закладів не допускаються юридичні та фізичні особи, які визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб’єкта підприємницької діяльності.
4. Учасник повинен надати документи:
– копія Статуту або іншого установчого документу;
– завірені у встановленому законодавством порядку копії дозволів та ліцензій на території району;
– довідка, завірена печаткою учасника, про те, що він має працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а також наявність мережі аптек по району;
– довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство – реквізити (юридична та фактична адреса, телефон, факс), керівництво (прізвище, ім’я, по батькові, телефон), форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма;
– копія свідоцтва про державну реєстрацію;
– копія довідки про включення до ЄДРПОУ (про присвоєння ідентифікаційного коду);
– копія паспорту (для фізичних осіб);
– заяву на участь у процедурі визначення аптечних та лікувально – профілактичних закладів за зразком згідно форми;
– конкурсні пропозиції, які складаються з комерційної та технічної частини.
Комерційна частина повинна містити цінову інформацію (торгівельна націнка до оптової ціни виробника медикаментів з урахуванням усіх витрат, податків і зборів, послуг, що надаватимуться Учасником), підтвердження відповідності учасника вимогам, а також решту матеріалів, які повинні бути подані Учасниками згідно з рекомендаціями. Технічна частина повинна містити повну інформацію, щодо відповідності пропозиції Учасника технічним вимогам.
5. Пропозиції приймаються по 16.02.2018 року управлінням соціального захисту населення Зарічненської райдержадміністрації за адресою: смт.Зарічне, вул.Грушевського, 1, тел. 3-09-08, факс. 3-00-65 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 17.00).
6. Дата проведення процедури визначення аптечних та лікувально – профілактичних закладів 19.02. 2018 року о 12.00, місце проведення – приміщення райдержадміністрації.
7. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації звертатись до управління соціального захисту населення Зарічненської райдержадміністрації за адресою: смт.Зарічне, вул.Грушевського, 1, тел. 3-09-08, факс. 3-00-65 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 17.00).

ЛІКИ Критерії оцінки 2018.

Начальник управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Л.Шелегіна


Конкурсна рада обласного щорічного конкурсу проектів розвитку територіальних громад Рівненської області оголошує обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2018 рік
Згідно з рішенням Рівненської обласної ради від 11 березня 2016 року №121 «Про щорічний обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад» (з внесеними змінами) оголошено обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад (далі – Конкурс).
Учасниками Конкурсу можуть бути проекти, розроблені об’єднаними територіальними громадами, сільськими, селищними, міськими та районними радами, а також проекти, розроблені та подані спільно кількома територіальними громадами.
Проекти-учасники Конкурсу повинні відповідати одному (або кільком) з нижче наведених пріоритетних напрямів:

  Максимальний розмір гранту з фонду Конкурсу Мінімальний  власний внесок
Енерго- та ресурсозбереження (окрім  проектів, у яких заміна вікон/дверей на металопластикові складатиме понад 10 тис. грн.). 100 000 грн. 60% від загальної вартості проекту.
Організація ефективної системи надання соціальних послуг населенню 100 000 грн. 60% від загальної вартості проекту.
Розвиток туристичної діяльності. 150 000 грн. 30% від загальної вартості проекту.
Розвиток підприємництва 200 000 грн. 10% від загальної вартості проекту.

 Конкурсна рада обласного щорічного конкурсу проектів розвитку територіальних громад РЕКОМЕНДУЄ органам місцевого самоврядування розглянути можливість підготовки проекту, який би передбачав один з наступних видів діяльності:

 1. Розробка та впровадження інноваційних механізмів створення системи муніципального житла.
 2. Організація компактного поселення самотніх осіб похилого віку у спеціалізовані помешкання комунальної  власності  з  наявністю відповідного технічного устаткування та обслуговуючого персоналу.
 3. Організація комунальної системи працевлаштування тимчасово безробітних, надання послуг з працевлаштування за скороченим режимом або гнучким графіком роботи.
 4. Організація системи комунальних транспортних перевезень до закладів освіти та охорони здоров’я жителів віддалено розташованих населених пунктів;
 5. Розробка усталених процедур делегування окремих управлінських повноважень органам самоорганізації населення, визначення оптимальних обсягів делегованих повноважень.
 6. Створення механізмів залучення широких кіл громадськості до справи підтримання громадського порядку.
 7. Розвиток системи місцевих ініціатив з питань охорони довкілля на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 8. Розробка та здійснення комплексу заходів з формування сталих джерел надходжень до бюджету розвитку.
 9. Розробка та здійснення комплексу заходів з підвищення ефективності управління об’єктами нерухомості та майнових прав територіальної громади.
 10. Впровадження інноваційного механізму налагодження транспортного сполучення громадським транспортом у сільській місцевості.
 11. Розробка та впровадження інноваційних підходів до використання нежитлових приміщень, незадіяних у процесах виробництва та надання послуг.
 12. Розвиток підприємництва.
 13. Організація комунальної системи сприяння організованій реалізації надлишків продукції домашніх та підсобних господарств.
 14. Організація ефективної системи надання адміністративних послуг (сприяння у налагодженні підприємницької діяльності).

Перевага буде надаватися проектам, які сприятимуть досягненню завдань Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року та Плану заходів з реалізації Стратегії на 2018-2020 рр.
УВАГА! Власний внесок у фінансовій, матеріальній або іншій нематеріальній формі у реалізацію проекту повинен бути забезпечений не раніше дати визначення переможців Конкурсу 2018 року (окрім випадків коли за власний внесок подається проектно- кошторисна документація виготовлена не раніше 2017 року).

Остаточне рішення щодо визначення проектів-переможців приймає Конкурсна рада.

Кінцевий термін подання проектів —30 березня 2018  року.

Проекти надсилати: поштою на адресу 33028, м. Рівне, а/с № 201, а також на електронну пошту vrcrivne@gmail.com  з поміткою “На Конкурс”.

З офіційною інформацією щодо оголошеного Конкурсу можна ознайомитись на веб-сайтах Рівненської обласної державної адміністрації www.rv.gov.ua  та Рівненської обласної ради: www.oblrada.rv.ua.

Виконавчий адміністратор Конкурсу – Волинський ресурсний центр проведе два навчальні семінари:  15 лютого  в місті Рівне (Рівненська ОДА),  1 березня  в м. Сарни (Сарненська міська рада)  для обговорення проблемних питань, які виникатимуть в учасників Конкурсу при підготовці проектів.

Консультації щодо підготовки проектів для участі у Конкурсі можна отримати у Волинському ресурсному центрі.

Контактна особа: Руслана Стасюк. тел. моб. (050)140-53-16, (096)464-88-33.
Е-mail: vrcrivne@gmail.com.

Консультації надаються до 25 березня  2018  року.

Аплікаційна форма


Про проведення конкурсу на право надання послуг пільговій категорії населення – громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів та право забезпечення громадян, жителів Зарічненського району Рівненської області, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, безоплатним та пільговим зубопротезуванням.
1. Конкурс проводиться управлінням соціального захисту Зарічненськї районної державної адміністрації.
2. Метою проведення конкурсів є визначення аптечних закладів, які надаватимуть послуги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів, як передбачено Законом У країни „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи”.
3. До участі у конкурсі не допускаються юридичні та фізичні особи, які визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб’єкта підприємницької діяльності.
4. Учасник повинен надати документи:
– копія Статуту або іншого установчого документу;
– завірені у встановленому законодавством порядку копії дозволів та ліцензій;
– довідка, завірена печаткою учасника, про те, що він має працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
– довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство — реквізити (юридична та фактична адреса, телефон, факс), керівництво (прізвище, ім’я, по батькові, телефон), форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма;
– копія свідоцтва про державну реєстрацію;
– копія довідки про включення до ЄДРПОУ (про присвоєння ідентифікаційного коду);
– копія паспорту (для фізичних осіб);
– заяву на участь у конкурсі за зразком згідно форми.
– конкурсні пропозиції, які складаються з комерційної та технічної частини.
Комерційна частина повинна містити цінову інформацію (торгівельна націнка до оптової ціни виробника медикаментів з урахуванням усіх витрат, податків і зборів, послуг, що надаватимуться Учасником), підтвердження відповідності учасника вимогам, а також решту матеріалів, які повинні бути подані Учасниками згідно з Порядком. Технічна частина повинна містити повну інформацію, щодо відповідності пропозиції Учасника технічним вимогам.
5. Всі ліки, які пропонуються Учасником в частині надання послуг (безплатного відпуску), повинні бути зареєстровані в Україні, а термін їх придатності на момент відпуску має становити не менше 80% від встановленого інструкцією терміну придатності.
6. Конкурсні пропозиції приймаються до 26.01.2018 року управлінням соціального захисту населення Зарічненської райдержадміністрації за адресою: смт. Зарічне, вул.Грушевського, 1, тел. 3-09-08, факс. 3-00-65 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 17.00).
7. Дата проведення конкурсу 29.01.2018 року, місце проведення — приміщення райдержадміністрації.
8. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації звертатись до управління соціального захисту населення Зарічненської райдержадміністрації за адресою: смт.Зарічне, вул.Грушевського, 1, тел. 3-09-08, факс. 3-00-65 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 17.00).

ЛІКИ Критерії оцінки 2018


ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ РАЙОНУ,

запрошуємо Вас до співпраці у сфері містобудування, будівництва та архітектури!

В разі наявності документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку, забудовник, відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 103 (зі змінами) та статті 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», зобов’язаний звернутися до уповноваженого органу містобудування та архітектури про видачу Будівельного паспорта забудови земельної ділянки (далі – будівельний паспорт).

Будівельний паспорт визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення та будівництва індивідуального житлового будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного), господарських будівель , споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці.

Видача будівельного паспорта здійснюється уповноваженим органом містобудування та архітектури. За виготовленням будівельного паспорта забудовнику необхідно звернутися до Районного комунального підприємства

«Госпрозрахункова проектно-виробнича архітектурно-планувальна група (Техбюро)», яке надає послуги:

 • будівельних паспортів забудови земельних ділянок;
 • паспортів прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
 • схем-планів забудови земельних ділянок;
 • викопіювання з генеральних планів населених пунктів Зарічненського району.

Адреса: вул. Центральна, 11, смт Зарічне, Рівненська обл., 34000

Розклад роботи: пн.-чт. з 09:00 до 18:00, пт. з 09:00 до 17:00

Обідня перерва: з 13:00 до 14:00

Телефон: (096) 797-71-05, (066) 800-26-18

Директор: Боричевський Степан Вікторович


Виїзний прийом

Зарічненський районний відділ державної виконавчої служби ГТУЮ у Рівненській області повідомляє, що 13.07.2017 року відбудеться виїзний прийом заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби – начальника Управління державної виконавчої служби Бедикайла Вячеслава Вікторовича.

Прийом громадян буде проводитись у приміщенні Зарічненського районного ВДВС з 11 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. за адресою: смт. Зарічне, вул. Центральна, буд. 6А.


Навчальний семінар “Написання  проектів”

В рамках проведення Обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад-2017  відбудуться навчальні семінари “Написання  проектів” в м. Рівне та м. Сарни . 

Навчальний семінар в м. Рівне буде проведений 19 квітня 2017 року в ауд. 201 Рівненської обласної державної адміністрації (м. Рівне, м-н Просвіти, 1).

Початок семінару: 11.00 год.

Навчальний семінар в м. Сарни буде проведений 25 квітня  2017 року в конференц-залі Сарненської міської ради ( м. Сарни, вул. Широка, 31,).

Початок семінару: 11.00 год.

До участі в семінарі запрошуються: представники сільських, селищних, міських, районних рад Рівненської області, які планують подавати проекти на обласний конкурс.

Основна увага на семінарі буде приділятися особливостям заповнення аплікаційної форми проекту. Також будуть висвітлені наступні питання:

 1. Інформація про обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад.
 2. Особливості вибору успішної концепції проекту.
 3. Процедура оцінювання проектів.

Контактна особа: Руслана Стасюк. тел. моб. (050)140-53-16, (096)464-88-33.
Е-mail: vrcrivne@gmail.com.


Всеукраїнський конкурс „Кращий державний службовець”

   Зарічненська районна державна адміністрація відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1152 „Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець”, оголошує про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” (далі – Конкурс).

  Метою проведення Конкурсу є зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.

  Конкурс проводиться серед державних службовців Зарічненської районної державної адміністрації в номінаціях:

   „Кращий керівник” (беруть участь начальники та заступники начальників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, які мають загальний стаж державної служби не менш як три роки, з них на керівних посадах не менш як один рік);

   „Кращий спеціаліст” (беруть участь спеціалісти апарату та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, які мають загальний стаж державної служби не менш як два роки).

   У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, які на момент проведення Конкурсу не мають дисциплінарних стягнень.

   Для участі у першому турі Конкурсу державні службовці подають Організаційному комітету з проведення першого туру Конкурсу:

   заяву про участь у Конкурсі;

   копію особової картки державного службовця;

   подання керівника структурного підрозділу;

   інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента тощо).

   Більш докладно умови проведення Конкурсу викладені в Порядку проведення Конкурсу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1152, із змінами, та в методичних рекомендаціях щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», затверджених наказом Нацдержслужби України від 15.02.2012 № 29.

   За довідками звертатись за адресою: смт Зарічне, вул. Центральна, 11, служба управління персоналом апарату райдержадміністрації, телефон 3-09-03.

Тестові завдання – скачати.

Результати конкурсу.


31 березня 2017 року відбудеться публічний звіт голови Зарічненської районної державної адміністрації Анатолія Смаглюка за підсумками роботи у 2016 році.
Голова райдержадміністрації звітуватиме перед громадськістю в сесійній залі Зарічненської районної ради.

Регламент заходу:
11:00 – 11:20 – презентація публічного звіту головою райдержадміністрації Анатолієм Смаглюком.
11:20 – 11:30 – запитання та відповіді.
Запрошуються представники громадськості, громадських об’єднань,  професійних спілок, засобів масової інформації, приватні підприємці.

Місце проведення: зал засідань Зарічненської районної ради  (смт Зарічне, вул. Центральна, 11).

Відповідальний структурний підрозділ: відділ з питань організаційного забезпечення та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації.

Контактна особа: начальник відділу – Ріта Воронко, тел.: (03632) 3-09-03;
e-mail: zrchadmin@ukr.net .

Публічний звіт голови Зарічненської районної державної адміністрації про роботу Зарічненської районної державної адміністрації в 2016 році.