Інформаційні картки Адміністративних послуг

Громадські організації:
ІК – створення громадського об’єднання
ІК – включення відомостей про громадське об’єднання
ІК – внесення змін до відомостей про громадське об’єднання
ІК – припинення відокремленого підрозділу громадського об’єднання
ІК – припинення громадського об’єднання в результаті ліквідації
ІК – припинення громадського об’єднання в результаті реорганізації
ІК – реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання
ІК – реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання
ІК – реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання
ІК – створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання

Організації роботодавців:
ІК – створення організації роботодавців
ІК – реорганізація організації роботодавців
ІК – включення відомостей про організацію роботодавців
ІК – внесення змін до відомостей про організацію роботодавців
ІК – реєстрація зміни складу комісії з припинення організації роботодавців
ІК – реєстрація рішення про припинення організації роботодавців
ІК – ліквідація організації роботодавців

Професійні спілки:
ІК – створення профспілки
ІК – реорганізація профспілки
ІК – реєстрація рішення про припинення профспілки
ІК – реєстрація зміни складу комісії з припинення профспілки
ІК – внесення змін до відомостей про профспілку
ІК – включення відомостей про профспілку
ІК – припинення профспілки

Творчі спілки:
ІК – створення творчої спілки
ІК – реорганізація творчої спілки
ІК – реєстрація рішення про припинення творчої спілки
ІК – реєстрація зміни складу комісії з припинення творчої спілки
ІК – ліквідація творчої спілки
ІК – внесення змін до відомостей про творчу спілку
ІК – включення відомостей про творчу спілку

Структурні утворення політичних партій:
ІК – включення відомостей про структур. утворення політ.партії
ІК – ліквідація структур. утворення політ.партії
ІК – реорганізація структур. утворення політ.партії
ІК – створення структур. утворення політ.партії