http://www.rv.gov.ua

http://www.rv.gov.ua

http://teplo.gov.ua/

http://www.rv.gov.ua/

http://www.rv.gov.ua/

http://saee.gov.ua/uk/programs/map

http://egov.inf.ua/

http://www.irp.rv.ua/

http://zarrda.gov.ua

http://www.spfu.gov.ua/ua/rent-obj/spf-rent-facilities.html

http://www.uamap.org.ua

https://changeonelife.ua/videopassport

http://www.msp.gov.ua/

http://rivne.travel/

http://pravo.minjust.gov.ua/

http://rivne.travel/

http://zarrda.gov.ua/?page_id=7468

Виробничий травматизм на Рівненщині у I кварталі 2019 року

Згідно з відомостями управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області (далі – управління Фонду) впродовж I кварталу 2019 року серед страхувальників Рівненської області зареєстровано 24 нещасні випадки на виробництві (складено 24 акти форми Н-1), в тому числі 2 випадки зі смертельним наслідком та 1 груповий нещасний випадок, в якому потерпіло 2 особи.
У порівнянні з I кварталом 2018 року кількість страхових випадків зменшилася на 13 (з 37 до 24). Водночас залишився незмінним рівень смертельного травматизму (2 НВ).
Упродовж I кварталу 2019 року професійних захворювань не зареєстровано. Натомість в аналогічному періоді 2018 року було зареєстровано 1 профзахворювання у працівника медичної установи м. Рівного.
Збільшення кількості страхових випадків у Рівненській області зареєстровано у таких видах економічної діяльності:
наземний і трубопровідний транспорт – з 3 до 6;
– поштова та кур’єрська діяльність – з 0 до 2.
Зменшення кількості страхових випадків у Рівненській області зареєстровано у таких видах економічної діяльності:
державне управління й оборона – з 6 до 1;
роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами – з 3 до 0;
охорона здоров’я – з 3 до 1.
Незмінною залишилася кількість страхових випадків у такому виді економічної діяльності як оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини (по 3 НВ).
Найпоширенішими видами подій, що призвели до настання нещасного випадку, стали:
– падіння потерпілого – 9;
– пригоди (події) на транспорті – 4;
– дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються – 4;
– навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою – 2.
Щодо Дубровицького та Зарічненського районів, то тут впродовж I кварталу 2019 року нещасних випадків на виробництві не зареєстровано.
Основні причини нещасних випадків на Рівненщині у I кварталі 2019 року розподілилися таким чином: організаційні – 13 НВ (54%), психофізіологічні – 8 НВ (33%), технічні – 3 НВ (13%). При цьому з організаційних причин найбільше нещасних випадків сталося через невиконання працівниками, що отримали травми, вимог інструкцій з охорони праці – 9 НВ (69%). Із психофізіологічних причин найбільше нещасних випадків сталося через травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб – 4 НВ (50%), особисту необережність потерпілого – 3 НВ (37%).
У I кварталі 2019 року в Рівненській області складено 4 протоколи за несвоєчасне повідомлення Фонду соціального страхування України про нещасний випадок на виробництві у строки, передбачені Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 (далі – Порядок розслідування).
За підсумками розгляду зазначених протоколів винесено 4 постанови про адміністративне правопорушення на керівників підприємств, яких притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.
Аналізуючи хід розслідувань нещасних випадків та стан виконання заходів щодо усунення причин їх настання, додатково варто наголосити на дотриманні деяких вимог Порядку розслідування. Зокрема, представник Фонду обов’язково входить до складу комісій та спеціальних комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві (далі – комісій). За підсумками розслідування комісія складає акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5, визначає пов’язаний чи не пов’язаний нещасний випадок з виробництвом, а також розробляє план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам. При цьому під час складання актів Н-5 та Н-1 мають чітко дотримуватися вимоги щодо їх заповнення, оскільки неналежне складання вказаних актів може бути підставою для відмови у страхових виплатах і наданні соціальних послуг.
Фонд соціального страхування України в межах компетенції здійснює контроль за своєчасністю та об’єктивністю проведення розслідування нещасних випадків, підготовкою матеріалів розслідування, веденням обліку нещасних випадків, вжиттям заходів до усунення причин нещасних випадків.
Відповідно до п. 58 Порядку розслідування, роботодавець зобов’язаний провести аналіз причин настання нещасних випадків за підсумками кварталу, півріччя і року та розробити і виконати план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам. Крім того, згідно з п. 59 Порядку розслідування, органи управління підприємств (за наявності) зобов’язані на підставі актів за формою Н-5 та Н-1 провести аналіз обставин і причин настання нещасних випадків за підсумками півріччя і року, довести його результати до відома підприємств, що належать до сфери їх управління, а також розробити і виконати план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам.
Отже, підсумком розслідування будь-якого нещасного випадку є не лише встановлення обставин і причин його настання, а й розроблення ефективних заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам у подальшому і контроль за їхнім виконанням. Зважаючи на це, Фонду соціального страхування України надано перераховані вище права.
Водночас повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337 затверджено новий Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, який набирає чинності з 1 липня 2019 року. Отож, роботодавці та посадові особи підприємств, установ і організацій можуть вже опрацьовувати цей нормативно-правовий акт, а Фонд соціального страхування України, у свою чергу, додатково інформуватиме про його нововведення.

Дубровицьке відділення
управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України
у Рівненській області