http://www.rv.gov.ua

http://www.rv.gov.ua

http://teplo.gov.ua/

http://www.rv.gov.ua/

http://www.rv.gov.ua/

http://saee.gov.ua/uk/programs/map

http://egov.inf.ua/

http://www.irp.rv.ua/

http://zarrda.gov.ua

http://www.spfu.gov.ua/ua/rent-obj/spf-rent-facilities.html

http://www.uamap.org.ua

https://changeonelife.ua/videopassport

http://www.msp.gov.ua/

http://rivne.travel/

http://pravo.minjust.gov.ua/

http://rivne.travel/

http://zarrda.gov.ua/?page_id=7468

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства ,,Зарічненський центр первинної медико-санітарної допомоги” Зарічненської районної ради Рівненської області

Оголошується конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства ,,Зарічненський центр первинної медико-санітарної допомоги” Зарічненської районної ради Рівненської області.
Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», розпорядження голови Зарічненської районної державної адміністрації від 02.05.2019 № 100 «Про створення конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства ,,Зарічненський центр первинної медико-санітарної допомоги” Зарічненської районної ради Рівненської області», розпорядження голови Зарічненської районної державної адміністрації від 10.04.2019 № 86 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства ,,Зарічненський центр первинної медико-санітарної допомоги” Зарічненської районної ради Рівненської області».
Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство ,,Зарічненський центр первинної медико-санітарної допомоги” Зарічненської районної ради Рівненської області».
Скорочене найменування українською мовою: КНП «Зарічненський центр ПМСД».
Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 34000, Україна, Рівненська область, Зарічненського району, смт Зарічне, вулиця Аерофлотська, 15.
Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.21 Загальна медична практика.
Комунальне некомерційне підприємство ,,Зарічненський центр первинної медико-санітарної допомоги” Зарічненської районної ради Рівненської області (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу.
Основною метою Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Зарічненського району, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.
Статут комунального некомерційного підприємства затверджено рішенням Зарічненської районної ради Рівненської області від 21 березня 2018 року № 302 (ознайомитися із Статутом, в т. ч. структурою даного закладу можна за посиланням):
http://zarcpmsd.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства ,,Зарічненський центр первинної медико-санітарної допомоги” Зарічненської районної ради Рівненської області на 2019 рік складають:
1. Кошти згідно укладеного договору між НСЗУ та КНП «Зарічненський центр ПМСД» «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (орієнтовний обсяг фінансування) – 11113,4 тис.грн.;
2. Кошти місцевого бюджету- 2330,3 тис.грн.:
-програма «Діти Рівненщини»- 705,1 тис.грн.;
-програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2018-2020 роки» (орієнтовний обсяг фінансування) – 1625,2 тис.грн.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 06.05.2019 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 20.05.2019 року, 16.00 год. включно.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 34000, вул. Центральна, 11, смт.Зарічне, Рівненська область (кабінет №25)
Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. (03632)3-05-94, е-mаіl: zrchadmin@icc.rv.ua, zrchadmin@ukr.net (тема: Конкурс на зайняття посади директора КНП).
Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографія;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді!

Вимоги до претендента:
Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».
Не менше 3-х років стажу за основою спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок 3 укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції:
• конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:
• план реформування закладу протягом одного року;
• заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
• пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
• пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:
Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством. Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року № 642 (зі змінами) http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/642-2014-%D0%BF.
За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Дата проведення конкурсу:
21.05.2019 року о 10.00 год. – засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

23.05.2019 року о 10.00 год. – засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса: Зарічненська районна державна адміністрація, смт Зарічне, вул. Центральна, 11, зал засідань Зарічненської районної ради, 3-й поверх.

Додаток 1 Заява на зайняття посади

Додаток 2 Згода на обробку персональних даних

Додаток 3 до Порядку

Додаток 4 Заява про відсутність конфлікту інтересів

Протокол №1 засідання конкурсної комісії