http://www.rv.gov.ua

http://www.rv.gov.ua

http://teplo.gov.ua/

http://www.rv.gov.ua/

http://www.rv.gov.ua/

http://saee.gov.ua/uk/programs/map

http://egov.inf.ua/

http://www.irp.rv.ua/

http://zarrda.gov.ua

http://www.spfu.gov.ua/ua/rent-obj/spf-rent-facilities.html

http://www.uamap.org.ua

https://changeonelife.ua/videopassport

http://www.msp.gov.ua/

http://rivne.travel/

https://www.legalaid.gov.ua/

http://rivne.travel/

http://zarrda.gov.ua/?page_id=7468

http://zarrda.gov.ua/?page_id=7468

http://zarrda.gov.ua/?page_id=14374

http://zarrda.gov.ua/?page_id=14374

«Соціально-економічне становище Зарічненського району у січні–квітні 2017 року»

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 квітня 2017р. становила 35,3 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2017р. чисельність населення зменшилася на 17 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення склало 2 особи. У січні–березні 2017р. рівень природного скорочення склав 3,3 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність становила 14,5 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність – 17,8 померлих на 1000 наявного населення.

У січні–квітні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1,5 тис. домогосподарств, що на 16,4% більше загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними (за рахунок тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у сільській місцевості – 1,1 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–квітні 2017р. становила 399 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 222,8 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2017р. склав 145 грн.

Крім того, 1,6 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 3,5 млн.грн, з них у сільській місцевості – 1,2 тис. домогосподарств на загальну суму 2,4 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2017р. становив 3226 грн.

У січні–квітні 2017р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 170 тис.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 219 тис.грн, рівень оплати наданих послуг склав 77,6%.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець квітня 2017р. становила 891 особу. У загальній кількості безробітних 67,9% – особи, які проживають у сільській місцевості, 47% – молодь у віці до 35 років, 44,9% – жінки.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець квітня 2017р. становила 26. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 34 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у квітні 2017р. становив 979 грн, що дорівнює 30,6% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у І кварталі 2017р. становила 4322 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що на 35,1% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Порівняно з І кварталом 2016р. рівень заробітної плати збільшився в 1,6 раза, або на 1560 грн.

Розмір заробітної плати по району у І кварталі 2017р. на 21,1%, або на 1156 грн, не досягав середньообласного рівня (5478 грн).

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–квітні 2017р. в районі обліковано 41 кримінальне правопорушення, що в 1,7 раза менше, ніж у січні–квітні 2016р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 12 – тяжкі та особливо тяжкі (на 25% менше, ніж у січні–квітні 2016р.).

За цей період виявлено 13 осіб, які вчинили злочини.

Капітальні інвестиції

У січні–березні 2017р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 9,2 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 1,2% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 259,2 грн капітальних інвестицій.

Промисловість

У січні–квітні 2017р. порівняно з січнем–квітнем 2016р. підприємствами району у 5,5 раза збільшено випуск паливних брикетів та гранул з деревини та іншої природної сировини, на 26,7% – спредів та сумішей жирових; на рівні відповідного періоду попереднього року вироблено деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм. Разом з тим на 51,9% зменшено виробництво масла вершкового.

Будівництво

У січні–квітні 2017р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 341 тис.грн, що становить 0,1% загальнообласного обсягу.

У січні–березні 2017р. в районі прийнято в експлуатацію 2,4 тис.м2 загальної площі житла, що у 4,1 раза більше, ніж у відповідному періоді попереднього року. Усе житло збудовано фізичними особами.

Частка району в обласному обсязі прийнятого житла склала 2,2%.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–березні 2017р. експорт товарів становив 137,1 тис.дол. США, імпорт – 18,6 тис.дол. Порівняно з відповідним періодом 2016р. експорт скоротився на 71,7%, імпорт збільшився у 4,9 раза. Позитивне сальдо склало 118,5 тис.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Болгарії.

Основу товарної структури експорту складали продукти рослинного походження, деревина і вироби з деревини; імпорту – засоби наземного транспорту, крім залізничного.

 

Головне управління статистики у Рівненській області