http://www.rv.gov.ua

http://www.rv.gov.ua

http://teplo.gov.ua/

http://www.rv.gov.ua/

http://www.rv.gov.ua/

http://saee.gov.ua/uk/programs/map

http://egov.inf.ua/

http://www.irp.rv.ua/

http://zarrda.gov.ua

http://www.spfu.gov.ua/ua/rent-obj/spf-rent-facilities.html

http://www.uamap.org.ua

https://changeonelife.ua/videopassport

http://www.msp.gov.ua/

http://rivne.travel/

https://www.legalaid.gov.ua/

http://rivne.travel/

http://zarrda.gov.ua/?page_id=7468

http://zarrda.gov.ua/?page_id=7468

http://zarrda.gov.ua/?page_id=14374

http://zarrda.gov.ua/?page_id=14374

До відома громадян!!!

Фінансове управління Зарічненської райдержадміністрації на виконання статті 28 Бюджетного кодексу України подає аналізи доходів та видатків загального і спеціального фондів Зарічненського районного бюджету та дані про структуру видатків районного бюджету за економічною класифікацією за І півріччя 2020 року.

Аналіз  район (економ.) за Іпівріччя 2020р.заг

Аналіз виконання доходів спеціального фонду районного бюджету за І півріччя 2020 року
Доходи Затверджено розписом на рік з урахуванням змін, грн. Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін, грн. Виконано станом на 01.07.2020 року, грн % виконання за І півріччя 2020 року відх. виконання від кошторисних призначень
гр.4-гр.З
1 2 3 4 5 б
Власні надходження бюджетних установ: 167200,00 339051,65 418910,50 123,6 79858,85
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 167200,00 83600,00 129303,13 469,3 45703,13
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основної діяльності 49200,00 24600,00 40888,50 166,2 16288,50
Надходження бюджетних установ  від додаткової (господарської) діяльності 58000,00 29000,00 72641,94 250,5 43641,94
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України „Про оренду державного  та комунального майна” 60000,00 30000,00 15772,69 52,6 -14227,31
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 0,00 255451,65 289607,37 113,4 34155,72
Благодійні внески, гранти та  дарунки 0,00 255451,65 289607,37 113,4 34155,72
Інші субвенції з місцевого бюджету 6240000,00 2710000,00 1210000,00 44,6 -1500000,00
РАЗОМ ДОХОДІВ 6407200,00 3049051,65 1628910,50 168,2 -1420141,15
Аналіз виконання видатків спеціального фонду районного бюджету за І півріччя 2020 року
Видатки Затверджено розписом на рік з урахуванням змін, грн. Кошторисні призначення  з урахуванням змін, грн. Виконано станом на 01.07.2020 року, грн. % виконання за І півріччя 2020 року ВІДХ.
відх. виконання від кошторисних призначень
гр.4-гр.З
1 2 3 4 5 6
Державне управління 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Освіта 6190811,83 6370134,03 1747583,07 27,4 -4622550,96
Охорона здоров’я 200853,95 200853,95 0,00 0,0 -200853,95
Соціальний захист та соціальне забезпечення 0,00 274932,65 117084,29 42,6 -157848,36
Житлово- комунальне господарство 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Культура і мистецтво 14200,00 14200,00 976,29 6,9 -13223,71
Фізична культура і спорт 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Інша субвенція 6240000,00 0,00 0,0 0,00
Кредитування 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 12645865,78 6860120,63 1865643,65 27,2 -4994476,98
Начальник фінансового управління О.І.Солодка