http://www.rv.gov.ua

http://www.rv.gov.ua

http://teplo.gov.ua/

http://www.rv.gov.ua/

http://www.rv.gov.ua/

http://saee.gov.ua/uk/programs/map

http://egov.inf.ua/

http://www.irp.rv.ua/

http://zarrda.gov.ua

http://www.spfu.gov.ua/ua/rent-obj/spf-rent-facilities.html

http://www.uamap.org.ua

https://changeonelife.ua/videopassport

http://www.msp.gov.ua/

http://rivne.travel/

https://www.legalaid.gov.ua/

http://rivne.travel/

http://zarrda.gov.ua/?page_id=7468

http://zarrda.gov.ua/?page_id=7468

http://zarrda.gov.ua/?page_id=14374

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР на жовтень 2019

Середа, 9 жовтня
Останній день подання
• звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за вересень (форма № 1-РС)
• звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за вересень (форма № 2-РС)
• звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за вересень (форма № 3-РС)
• звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за вересень (форма № 1-ОА)
• звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за вересень (форма № 1-ОТ)
Вівторок, 15 жовтня
Останній день подання
• звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за вересень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за вересень
П’ятниця, 18 жовтня
Останній день сплати
• авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб фізичними особами — підприємцями, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування
• авансового внеску з єдиного податку на жовтень платниками першої та другої груп
• ЄСВ фізичними особами — підприємцями, в тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування та особами, які провадять незалежну професійну діяльність і членами фермерського господарства за IІІ квартал
Понеділок, 21 жовтня
Останній день подання
• податкової декларації з ПДВ за вересень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
• декларації акцизного податку за вересень
• податкової декларації з рентної плати з розрахунком:
рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за вересень;
рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за вересень;
рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за вересень;
рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України
• податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за вересень у разі неподання податкової декларації на 2019 р.
Вівторок, 22 жовтня
Останній день подання
• звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (форма № Д4 (місячна)) за вересень
Останній день сплати
• ЄСВ роботодавцями за вересень (крім гірничих підприємств)

Понеділок, 28 жовтня
Останній день сплати
• ЄСВ гірничими підприємствами за вересень
Вівторок, 29 жовтня
Останній день сплати
• авансового внеску з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юридичними особами за ІІІ квартал
• авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за III квартал
Середа, 30 жовтня
Останній день сплати
• ПДВ за вересень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
• акцизного податку за вересень
• ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за вересень
• ПДФО із загальної суми процентів, нарахованих за вересень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки
• військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за вересень
• рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за вересень
• рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за вересень
• рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за вересень
• рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за вересень
• плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за вересень
• єдиного податку платниками четвертої групи за ІІІ квартал