http://www.rv.gov.ua

http://www.rv.gov.ua

http://teplo.gov.ua/

http://www.rv.gov.ua/

http://www.rv.gov.ua/

http://saee.gov.ua/uk/programs/map

http://egov.inf.ua/

http://www.irp.rv.ua/

http://zarrda.gov.ua

http://www.spfu.gov.ua/ua/rent-obj/spf-rent-facilities.html

http://www.uamap.org.ua

https://changeonelife.ua/videopassport

http://www.msp.gov.ua/

http://rivne.travel/

https://www.legalaid.gov.ua/

http://rivne.travel/

http://zarrda.gov.ua/?page_id=7468

http://zarrda.gov.ua/?page_id=7468

http://zarrda.gov.ua/?page_id=14374

Володимир Зеленський поставив 17 цілей розвитку України до 2030 року

Президент України Володимир Зеленський схвалив Цілі сталого розвитку України до 2030 року.
Відповідний Указ був оприлюднений 30 вересня.
Як повідомляється, Президент постановив забезпечити дотримання Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, а саме:
1) подолання бідності;
2) подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства;
3) забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці;
4) забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх;
5) забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат;
6) забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами та санітарією;
7) забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх;
8) сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх;
9) створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям;
10) скорочення нерівності;
11) забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, інших населених пунктів;
12) забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва;
13) вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками;
14) збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку;
15) захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття;
16) сприяння побудові миролюбного и відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях;
17) зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.
Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року є орієнтирами для розроблення проектів прогнозних і програмних документів, проектів нормативно-правових актів з метою забезпечення збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів сталого розвитку України.